شاخص بورس تهران امروز ۴۲۴ واحد کاهش یافت

در جریان معاملات امروز چهارشنبه بورس تهران، شاخص با افت ۴۲۴ واحدی به ۹۸ هزار و ۱۳۳ واحد رسید.

رویداد۲۴ -در جریان معاملات امروز چهارشنبه بورس تهران، شاخص با افت ۴۲۴ واحدی به ۹۸ هزار و ۱۳۳ واحد رسید. شاخص بورس تهران امروز با افت ۴۲۴ واحدی، به ۹۸ هزار و ۱۳۳ واحد رسید.
در جریان معاملات امروز چهارشنبه بورس تهران، شاخص با افت ۴۲۴ واحدی به ۹۸ هزار و ۱۳۳ واحد رسید.
حجم معاملات انجام شده ۹۷۹ میلیون سهم و ارزش آن، ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۳۴۷ میلیون ریال است.
این حجم از معاملات در قالب ۶۲ هزار و ۲۲۰ معامله انجام شد که ارزش بازار را به ۳ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال رساند.

Let’s block ads! (Why?)