یک پیش بینی برای قیمت دلار در سال ۹۷

مرکز پژوهشهای مجلس در برآوردی از نرخ ارز در سال آینده، از متوسط نرخ ۴۳۰۰- ۴۴۵۰ تومانی دلار برای فصل زمستان سال ۹۷ خبر داد.

آفتاب نیوز :
اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال ۱۳۹۷ می رود که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تصویر به نسبت قابل قبولی از وضعیت نشان می دهند. رشد اقتصادی حدود ۴/۱ درصد برای سال ۱۳۹۶ پیش بینی می شود، نرخ تورم حدود ۱۰/۵ درصد برآورد می گردد که با تجربه اقتصاد ایران قابل قبول تلقی می شود.
این گزارش درخصوص نرخ ارز تصریح می کند که نرخ ارز به رغم تلاطمات ماه های اخیر، در این سال ها وضعیت به نسبت باثباتی داشته و انتظار تداوم آن در سال ۱۳۹۶ می رود و اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیرفعال زیاد است، اما روند اشتغال زایی براساس آمارهای موجود بهبود نشان می دهد. با این حال، در پس این ظاهر به نسبت آراسته وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی های عمومی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست و… نشان می دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است. 
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس؛ بودجه سال ۱۳۹۷ بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه اینگونه استنباط می شود که تأمین منابع مالی لازم برای تأمین کسری و انجام هزینه های اجتناب ناپذیر روح اصلی آن را شکل می دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت کننده یارانه، افزایش قیمت حامل های انرژی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است. این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص …

اخبار پیشنهادی:

Let’s block ads! (Why?)